#️O projekcie

Humanistyka ma bogatą tradycję otwartego dzielenia się osiągnięciami i wiedzą. Dzisiaj takie podejście sprawia, że wiele czasopism i wydawnictw humanistycznych nie chce zamykać swoich elektronicznych wydań za paywallem – wręcz przeciwnie – stawiają przede wszystkim na ich dostępność i widoczność. Otwarta humanistyka to więc nie tylko tradycja, ale także ważne zadanie dla całego środowiska naukowego: badaczy, wydawców i bibliotekarzy, instytucji oraz dostawców technologii.

Na tej stronie będziemy publikować artykuły pisane przez praktyków i praktyczki otwartej nauki – osoby, które w swojej działalności zawodowej i naukowej nie tylko korzystają z dobrodziejstw otwartego dostępu w humanistyce, ale także chcą być jego rzecznikami. Wzorując się na przykładach „advocacy” (rzecznictwa) w nauce, które jest rozwijane w kontekście dziedzin ścisłych, przyrodniczych i medycznych (choćby za pośrednictwem takich inicjatyw jak międzynarodowe „Falling Walls” czy polskich „Rzeczników Nauki”), chcemy pokazywać osiągnięcia dyscyplin humanistycznych i ich wpływ na życie społeczne. 

Publikowane tu artykuły będą poruszać problemy, z którymi muszą się mierzyć badacze, wydawcy i bibliotekarze w obszarze nauk humanistycznych w Polsce i na świecie, m.in. wielojęzyczności i jej wpływu na widoczność publikacji, relatywnie słabej pozycji humanistyki w systemach naukowych, skutkującej jej niedofinansowaniem. Nasi autorzy będą również pisać o nowinkach technologicznych, ciekawych rozwiązaniach i inicjatywach otwartościowych, które mogą zainteresować osoby, aktywne w lokalnych środowiskach akademickich. 

Nasz blog powstaje w języku polskim, ponieważ wielojęzyczność i posługiwanie się językami narodowymi stanowią o sile i wyjątkowości humanistyki na całym świecie. W Polsce nie jest inaczej.

Można nas też śledzić w mediach społecznościowych po hasztagach: #otwartahumanistyka #oh #oh_badacze #oh_badaczki #oh_wydawnictwa

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search